Origens e ligação com a Polônia:
Pochodzenie i powiązania z Polską:
Meu nome é Carlos Fernando Lichman de
Oliveira, natural da cidade de Porto alegre,
localizada no estado do Rio Grande do Sul,
Brasil. Trabalho como músico profissional
desde 1998 atuando ativamente nas áreas de
gravação, didática, concertos e composição.
Nazywam się Carlos Fernando Lichman de
Oliveira i pochodzę z Porto Alegre, miasta
położonego w stanie Rio Grande do Sul w
Brazylii. Od 1998 pracuję zawodowo jako
muzyk, działając przede wszystkim w
dziedzinie dydaktyki, nagrań, koncertów i
kompozycji.
Minha ligação com a Polônia se dá pelo fato
de meu avô materno Walenty Lichman ter
nascido no país, em Blizanów-Kalisz, onde
morou durante toda sua juventude até a fase
adulta. Logo após a segunda guerra, veio com
a mãe e irmãos para o Brasil, mais
especificamente na cidade de Porto Alegre no
estado do Rio Grande do Sul.
Durante sua vida, Walenty Lichman sempre
educou seus filhos dentro da religião católica
e princípios cristãos. Manteve a cultura
polonesa e suas tradições vivas dentro de sua
família, assim como contato com outros
poloneses, através de missas e eventos
realizados na igreja Monte Carlo (igreja
polonesa localizada na cidade de Porto
Alegre). Neste mesmo local ocorreu o
casamento de sua primogênita, minha mãe.
Desde meu nascimento, tive ligação com os
costumes e crenças polonesas. Freqüento os
eventos e missas realizadas na mesma igreja
assim como faço parte do curso de língua
polonesa realizado na Sociedade Polônia
(instituição que cultiva os costumes poloneses
localizada na cidade de Porto Alegre).
Através das aulas e eventos realizados na
instituição e igreja citados acima, bem como a
participação em fóruns e grupos poloneses
nas redes sociais da internet, mantenho
minha ligação com a cultura, costumes e
crenças da Polônia.
Objetivos:
Estudar em uma respeitada faculdade tendo
Moje powiązania z Polską sięgają czasu
urodzin mojego dziadka Walentego Lichmana,
który urodził się w Blizanowie-Kaliszu, gdzie
mieszkał przez całą swoją młodość aż do
wieku dorosłego. Wkrótce po II wojnie
światowej wraz ze swoją matką i siostrami
przyjechał do Brazylii, do Porto Alegre.
Walenty Lichman wychowywał swoje dzieci w
wierze katolickiej, w myśl zasad
chrześcijańskich. W rodzinie zachował polską
kulturę i tradycje jak również i kontakt z
Polakami podczas mszy i okoliczności
organizowanych przez kościół Monte Carlo
(polski kościół w Porto Alegre). W tym miejscu
odbył się ślub jego pierwszej córki, mojej
matki.
Od samych narodzin, mam kontakt z polskimi
zwyczajami i wierzeniami. Uczestniczę w
mszach i różnych wydarzeniach
organizowanych w tym samym kościele. Poza
tym uczęszczam na kurs języka polskiego
realizowany przez Sociedade Polônia
(organizacja polonijna w Porto Alegre).
Poprzez zajęcia organizowane przez wyżej
wspomniane Sociedade Polônia i kościół oraz
przez udział w polskich forach i grupach
społecznościowych, cały czas utrzymuję
kontakt z polską kulturą, zwyczajami i
wierzeniami.
Cele:
Studia na renomowanym wydziale z
możliwością poszerzania wiedzy teoretycznej i
contato com o que há de mais sofisticado em
música tanto na parte teórica quanto prática.
Vivenciando todo o aprendizado dentro de
um ambiente musical que só pode ser obtido
dentro da academia e desta forma me tornar
um profissional melhor preparado para o
mercado de trabalho.
praktycznej o muzyce. Nauka w akademickim
środowisku muzycznym, by jako zawodowy
muzyk być lepiej przygotowanym do rynku
pracy.
Interesse:
Pogłębienie mojej wiedzy muzycznej zdobytej
na studiach uwieńczonych dyplomem szkoły
wyższej Ipa Metodista, wiedzy
wykorzystywanej w pracy zawodowej w
Brazylii. Od 1998 zajmuję się kompozycją i
aranżem oraz nagraniami i produkcją
utworów własnych i tych wykonywanych
razem z innymi artystami. Z pewnością,
wiedza zdobyta na polskim uniwersytecie oraz
wymiana doświadczeń z innymi muzykami
pomogą mi zbudować solidną karierę.
Aprimorar meus conhecimentos musicais,
uma vez que já sou formado em licenciatura
em música pela faculdade Ipa Metodista e já
tenho uma carreira no Brasil. Desde 1998,
trabalho com composição e arranjo assim
como gravação e produção de meus trabalhos
e de outros artistas. Com certeza, os
conhecimentos adquiridos através da
universidade e a troca de experiências entre
colegas ajudarão no fortalecimento dos
pilares para uma carreira sólida e forte.
Motivo:
Hoje, a Polônia é um país que apresenta uma
grande tradição acadêmica e um dos maiores
sistemas de educação superior da Europa. O
país oferece aos alunos estrangeiros uma
atrativa variedade de cursos dentro das áreas
humanas e exatas de reconhecimento
internacional. Desta forma, é ponto
fundamental para iniciar uma carreira ou para
o aperfeiçoamento e aprimoramento de
conhecimentos.
A possibilidade de estudar na Polônia é uma
oportunidade de estudar em um país membro
ativo da União Européia com grande
diversidade cultural e, por estar localizado no
centro da Europa, apresenta oportunidades
de muitos contatos.
Zainteresowanie:
Uzasadnienie:
Dziś Polska jest krajem o bogatej tradycji
akademickiej i jednym z lepszych systemów
edukacji w Europie. Polska oferuje
zagranicznym studentom szeroką i atrakcyjną
gamę kursów w dziedzinach humanistycznych
i ścisłych o renomie międzynarodowej. Studia
w Polsce byłyby zatem nieodzowne w
pogłębieniu mojej wiedzy muzycznej.
Chciałbym skorzystać z okazji studiów w kraju
członkowskim Unii Europejskiej, który dzięki
wielkiemu bogactwu kulturowemu i położeniu
w sercu Europy umożliwi mi kontakty na
płaszczyźnie zawodowej i prywatnej.
Download

Meu nome é Carlos Fernando Lichman de Oliveira, natural da