‫בית ספר איינשטיין‬
‫ – תשע"א – תשע"ב‬2011
Instituição Educativa:
Colégio Alberto Einstein
Quito, Equador
Diretora Geral:
Raquel Katzkowitz
Integrantes da equipe:
Daniel Osowicki
Miri Cohen
Tutora metodológica:
Dvora Kolsky
: ‫קבוצה‬
______________
:‫שמות המשתתפים‬
______________
______________
______________
______________
______________
Tutor de conteúdos:
Gabriel Ben Tasgal
Diretora dos projetos "Shituf" e "Reshet.il"
Gaby Kleiman
Com o apoio de:
"Keren Pincus" para a Educação Judaica na Diáspora, Israel
e do "Proyecto Jail"
1
Aula 1
1. Observe com atenção e mencione quais são as diferenças entre estes
grupos culturais:
Importante: Para marcar as diferenças pode se orientar pela roupa, posição
de dança, relação entre os homens e as mulheres, cores, etc.
2
3
4
Você sabia que…
O Estado de Israel teve uma população inicial de 600.000 habitantes.
Que hoje este número se multiplicou por 11 devido principalmente ao
grande processo imigratório. Os judeus que chegaram a Israel vieram
de países muito diferentes como Argentina, Brasil, Rússia, Marrocos,
Argélia, França, Estados Unidos, Polônia, Alemanha, Etiópia, etc.
2) Qual é a ideia que nos transmite a seguinte imagem?
5
6
Shir Israelense
Asheleg shelaj ve amatar sheli
Your snow and my rainfall,
Avadi shelaj ve anar sheli
Your wadi and my river
Nifgashim sof sof bejof israelí
Finally meet on an Israeli beach
Im col ajalomot ve agaguyim
With all the dreams and the longings,
Im col azijronot atovim ve arayim
With all the memories, good and bad,
Be shir jadash yashan
In a new/old song,
Shemeaje et acrayim
that celebrates the wonders,
ine ma tov ine ma tov u ma nayim
How good it is, and how pleasant.
bemictzav yevani im mivta polani
With a Greek step and a Polish accent,
besilsul teymani im cinor romani
With a Yemenite twirl and a Roman violin,
mi ani mi ani cen ani
Who am I? Who am I? Yes, me!
eli eli shir israeli
My God, Dear God - an Israeli song.
aemek shelaj ve aar sheli
Your valley and my mountain,
ayar shelaj ve amidbar sheli
Your forest and my desert,
nifgashim sof sof be nof Israeli
Finally meet in an Israeli landscape.
im col ajalomot ve agaguyim…
With all the dreams and the longings....
a ‘ lamed’ sheli ve a ’jet’ shelaj
My "lamed" and your "chet",
a ‘ayin’ sheli ve a ‘reish’ shelaj
My "ayin" and your "reish"
nifgashim sof sof im tof Israeli
Finally meet with an Israeli drum beat.
7
Aula 2
“Menos, mas ainda dói”
1.
Descreva com suas próprias palavras em 5 linhas quais são as
lembranças mais felizes da sua infância.
2.
Use a sua imaginação para criar
um conto sobre a história de um
menino que sobreviveu à Shoá e
que começa a construir sua vida
em um novo país chamado Israel.
8
9
“Pajot aval koev” -Yehuda Poliker
Eventualmente se esqueceu como se não
existisse
Mas quando a noite espreita
Te diz assim entre nós
Menos, mas ainda dói
Sobre o que se feriu em mim, se feriu e fez
casca
Eu quase não penso
Aprende-se a viver com isso assim
Menos, mas ainda dói
Com um copo e biscoito é possível adocicar
Não há escapatória
Isso não sumiu, apenas distante
E menos, mas ainda dói
Não sumiu, apenas distante
Dói, mas menos
Menos e ainda, ainda fere
Isso vem e vai, você sabe
Isso dói quando eu, eu toco em você
Isso dói quando você toca
Menos e ainda, ainda dói
Isso vem e vai, você já sabe
Isso dói quando eu, dói quando você
Isso dói quando você toca
Alguns dias desaparece como se não
estivesse
Mas quando a noite espreita
Te diz assim entre nós
Menos, mas dói
Não para chegar a suspirar
E se me faz mal, eu escrevo
Dói, mas menos
Menos, mas dói
Dói, mas menos
Menos, mas dói
‫לימים זה נשכח כאיננו‬
‫אבל כשהערב אורב‬
‫אומר לך כך בינינו‬
‫פחות אבל עוד כואב‬
‫ נפצע והגליד‬,‫על מה שנפצע בי‬
‫כמעט ואינני חושב‬
‫לומדים לחיות עם זה ככה‬
‫פחות אבל עוד כואב‬
‫עם כוס ורקיק אפשר להמתיק‬
‫אין קץ לבריחות‬
‫זה לא נעלם רק רחוק או נרדם‬
‫וכואב אבל פחות‬
‫לא נעלם רק רחוק‬
‫כואב אבל פחות‬
‫ עדיין פוגע‬,‫פחות ועדיין‬
‫זה בא והולך את יודעת‬
‫ אני בך נוגע‬,‫זה כואב כשאני‬
‫זה כואב כשאת נוגעת‬
‫ עדיין פוגע‬,‫פחות ועדיין‬
‫זה בא והולך את יודעת‬
‫ כואב לי כשאת‬,‫כואב כשאני‬
‫זה כואב כשאת נוגעת‬
‫לימים זה נשכח כאיננו‬
‫אבל כשהערב אורב‬
‫אומר לך כך בינינו‬
‫פחות אבל עוד כואב‬
‫לא עד כדי אנחות‬
‫ואם רע לי אני כותב‬
‫כואב אבל פחות‬
‫פחות אבל עוד כואב‬
‫כואב אבל פחות‬
‫פחות אבל עוד כואב‬
...‫ עדיין פוגע‬,‫פחות ועדיין‬
Menos e ainda, ainda fere
10
Aula 3
"Retornando às raízes da fé"
1.
Quais são as diferenças e
semelhanças entre os
personagens que aparecem
nestas fotos?
11
12
Aula 5
"Música de integração cultural"
Curando a asa da pomba da paz
Atividade
De acordo com a seguinte caricatura:
1.
Quais são os dois grupos representados?
2.
Qual é a atitude dos personagens representados?
13
"Be einaij"
There must be another way
There must be another way
There must be another way
‫עינייך אחות‬
‫כל מה שליבי מבקש אומרות‬
‫עברנו עד כה‬
There must be another way
There must be another, must be
another way
‫דרך ארוכה‬
‫דרך כה קשה‬
‫דרך ארוכה נעבור‬,
‫יד ביד‬
‫דרך כה קשה‬,
‫והדמעות זולגות זורמות לשוא‬
‫יחד אל האור‬,
‫כאב ללא שם‬
‫אנחנו מחכות‬
‫רק ליום שיבוא אחרי‬
And when I cry I cry for both of us
My pain has no name
And when I cry I cry to the
There must be another way
merciless sky and say
There must be another way
There must be another way
)‫(עינייך אומרות‬
‫והדמעות זולגות זורמות לשוא‬
)‫(יבוא יום וכל הפחד ייעלם‬
‫כאב ללא שם‬
)‫(בעינייך נחישות‬
‫אנחנו מחכות‬
)‫(שיש אפשרות‬
‫רק ליום שיבוא אחרי‬
)‫(להמשיך את הדרך‬
)‫(כמה שתיארך‬
There must be another way
)‫(כי אין כתובת אחת לצער‬
There must be another way
)‫ לשמיים העיקשים‬,‫(אני קוראת למרחבים‬
There must be another, must be
another way
14
Aula 6
"Juntos, mas diferentes"
A seguir apresentaremos dois grupos musicais israelenses. Observe-os
atentamente e assinale suas principais diferenças. Escreva abaixo de cada um
deles o nome para o grupo:
Nome do Grupo:
Nome do Grupo:
15
Aula 7
"Música de protesto"
Com os seguintes elementos crie uma história com seu grupo de trabalho:
16
17
Download

שקופית 1 - Jewish Agency for Israel