‫המועצה העליונה – ‪THE HIGH COUNCIL‬‬
‫רחוב קלאוזנר ‪ ,61‬רמלה | ת‪.‬ד ‪ 606‬רמלה ‪ | 00600‬טל‪ 00-9099609 :‬פקס‪00-9006290 :‬‬
‫‪16TH Klausner St. | P.O.B 101 Ramla 72100 | Tel: 08-9249104 Fax: 08-9221598‬‬
‫יום חמישי י"ג בתשרי התשע"ד‬
‫‪1.9..90.11‬‬
‫לכל מאן דבעי‬
‫גילוי דעת בדבר אי‪-‬קיום קהילות יהודיות‪-‬קראיות בברזיל‬
‫בהתאם להחלטת מועצת חכמים מתאריך כ' לחודש אדר‪ ,‬התשע"א – ‪ ,019090.11‬ובעקבות פניות‬
‫חוזרות ונשנות ושאלות בנושא זה – הרינו להבהיר בצורה חד‪-‬משמעית כי נכון להיום היהדות‬
‫הקראית העולמית (ע"ר) אינה מכירה באף קהילה יהודית‪-‬קראית ברזיל‪ ,‬לרבות בארגון‬
‫‪ ,Comjucase‬המפעיל אתר אינטרנט בכתובת‪ ,http://comjucase.wordpress.com :‬ולרבות שתי‬
‫קבוצות נוספות הנמצאות ב‪ Paraíba -‬וב‪9Bahia States -‬‬
‫הרינו להדגיש כי היהדות הקראית העולמית (ע"ר) אינה מכירה את חברי ארגונים אלה‪ ,‬את מוצאם‬
‫או את מנהגיהם‪ ,‬אינה מכירה בארגונים אלה כקהילות יהודיות‪-‬קראיות‪ ,‬אינה מקיימת כל קשר דתי‬
‫או קהילתי עמם‪ ,‬ואינה תומכת בהם או במעשיהם בשום צורה שהיא‪9‬‬
‫כל פנייה פרטית של יחידים מברזיל תיענה באופן פרטני‪9‬‬
‫בכבוד רב ובברכה‪,‬‬
‫עו"ד נריה הרואה‪,‬‬
‫יו"ר המועצה העליונה‬
‫הרב משה פירוז‪,‬‬
‫הרב הראשי‬
‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪4‬‬
THE HIGH COUNCIL – ‫המועצה העליונה‬
00-9006290 :‫ פקס‬00-9099609 :‫ | טל‬00600 ‫ רמלה‬606 ‫ד‬.‫ רמלה | ת‬,61 ‫רחוב קלאוזנר‬
16TH Klausner St. | P.O.B 101 Ramla 72100 | Tel: 08-9249104 Fax: 08-9221598
1.9..90.11 ,learsI
A QUEM INTERESSAR POSSA
Assunto: Carta Oficial acerca de ausência de comunidade Judaica Caraíta no
Brasil
Segundo a resolução do Conselho de Sábios (Moetzet Hakhamim) feita no dia 24 de
Fevereiro de 2011, bem como outras solicitações e indagações sobre essa questão,
esclarecemos através desta em termos inequívocos, que na atualidade o Judaísmo Caraíta
Universal não reconhece nenhuma comunidade judaica caraíta no Brasil, inclusive a
organização COMJUCASE que é descrita por este link de Internet:
http://comjucase.wordpress.com/, e inclusive dois outros grupos que estão localizados
nos estados da Paraíba e da Bahia.
Queremos aqui enfatizar e deixar muito claro que o Judaísmo Caraíta Universal não
conhece os membros dessas organizações, sua fonte, nem seus costumes, não tem
nenhuma ligação religiosa ou comunitária com eles, não os apóia nem está vinculado a
eles de forma alguma.
Qualquer solicitação que recebermos de indivíduos no Brasil será por nós respondida
individualmente.
Atenciosamente,
4 ‫ מתוך‬0 ‫עמוד‬
Rabi Moshe ben Yosef Firrouz,
Advogado, Neriah Haroeh
Rabino Chefe
Presidente do Conselho Superior
THE HIGH COUNCIL – ‫המועצה העליונה‬
00-9006290 :‫ פקס‬00-9099609 :‫ | טל‬00600 ‫ רמלה‬606 ‫ד‬.‫ רמלה | ת‬,61 ‫רחוב קלאוזנר‬
16TH Klausner St. | P.O.B 101 Ramla 72100 | Tel: 08-9249104 Fax: 08-9221598
19.09.2013, Israel
A QUIEN PUEDA INTERESAR
Asunto: Carta Oficial con respecto a la carencia de Comunidades Judías Caraítas
en Brasil.
Conforme a la resolución del Consejo de Sabios, de la fecha 24.02.2011, y debido a
reiteradas consultas y preguntas al respecto – Vengo a declarar, en forma rotunda, que
hoy por hoy, el Judaísmo Caraíta Universal, no reconoce a ninguna comunidad judíacaraíta en Brasil, incluyendo en esto a la organización COMJUCASE, que dirige el sitio
web en internet, bajo la dirección: http:/Comjucase.worldpress.com y también se
incluye en esto a dos comunidades más que se encuentran en los Estados de Paraíba y
Bahía.
Por la presente deseamos enfatizar y dejar bien en claro que el JUDAISMO CARAITA
UNIVERSAL no conoce a los miembros de esas organizaciones, ni sus orígenes, o sus
costumbres, no reconoce a esas comunidades como comunidades judías caraítas, y no
mantiene ningún vínculo religioso o comunitario con ellas, y no las apoya, ni a sus
acciones, de manera alguna.
Toda consulta, de personas individuales desde Brasil, será respondida en forma
particular.
Atentamente,
HaRav Moshe Firrouz,
Rabino Principal del
Judaísmo Caraíta Universal .
4 ‫ מתוך‬1 ‫עמוד‬
Neria Haroeh,
Licenciado en Leyes y Presidente
del Consejo Superior de la Comunidad.
THE HIGH COUNCIL – ‫המועצה העליונה‬
00-9006290 :‫ פקס‬00-9099609 :‫ | טל‬00600 ‫ רמלה‬606 ‫ד‬.‫ רמלה | ת‬,61 ‫רחוב קלאוזנר‬
16TH Klausner St. | P.O.B 101 Ramla 72100 | Tel: 08-9249104 Fax: 08-9221598
19.09.2013, Israel
TO WHOM IT MAY CONCERN
Subject: Official Letter regarding the lack of Karaite Jewish community in Brazil
According to the Council of Sages (Moetzet Hakhamim) resolution made on the 24th of
February 2011 and other requests and questions on this issue, we are hereby clarifying in
unequivocal terms that as of this date The Universal Karaite Judaism do not recognize
any Karaite Jewish community in Brazil, including the organization Comjucase which
run the Internet website: http://comjucase.wordpress.com, and including two other
groups that are located in Paraíba and in Bahia States.
We hereby want to emphasize and make it very clear that The Universal Karaite Judaism
do not know the members of these organizations, their source, neither their customs. The
Universal Karaite Judaism Does not recognize these organizations as Karaite Jewish
communities, do not have any religious or community connection with them, do not
support them, nor affiliated with them in any way.
Any request we receive from individuals in Brazil we will be respond to individually.
Sincerely,
4 ‫ מתוך‬1 ‫עמוד‬
Rabbi Moshe ben Yosef Firrouz,
Attorney, Neriah Haroeah
Chief Rabbi
Chairman of the Supreme Council
Download

– ה העליונה מועצ ה