Lista
Lista classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de ingresso externo,
de prestação de provas, para o preenchimento de três lugares de técnico de 2ª classe, 1º
escalão, área administrativa e financeira, da carreira de técnico, do quadro de pessoal do
Gabinete do Presidente do Tribunal de Ú ltima Instância, aberto por aviso publicado no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, n.º 9, II Série, de 26 de
Fevereiro de 2014:
Candidatos aprovados:
valores
1. Iao Ngai Wa ................................................................................................. 84.05
2. Kam Chi Ian ................................................................................................. 82.00
3.
4.
5.
6.
Wu Wai Teng................................................................................................ 79.58
Lam Ka Hou ................................................................................................ 78.78
Ng Iok Teng ................................................................................................. 74.58
Lei Chon Kit ................................................................................................ 74.20
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Chan U Fong ................................................................................................ 73.75
Ip Weng Ian .................................................................................................. 73.65
Ng Chi Ian .................................................................................................... 73.23
Leung Wai Ian .............................................................................................. 72.88
Lee Sok Mei ................................................................................................. 71.95
Lao Ka Kun.................................................................................................. 71.88
Chan Wai Man ............................................................................................. 71.63
Cheong Hang Kun ....................................................................................... 71.03
Wong Kam Ieng ........................................................................................... 70.38
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Tam Pek I ..................................................................................................... 69.83
Chui Weng Kin ............................................................................................ 69.45
Chan Chi Hang ............................................................................................ 68.95
Lam U Kuan ................................................................................................ 68.68
Ku Ka Koi .................................................................................................... 68.23
Sou Ka Fai ................................................................................................... 67.70
Fong Wai Kit ............................................................................................... 67.00
Chan Ka Wa ................................................................................................. 66.78
Wong Teng Teng ......................................................................................... 66.55
25. Cheung Chi Him .......................................................................................... 66.50
26. Lei Leong Wong .......................................................................................... 66.25
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Chan In Ieong .............................................................................................. 66.15
Chan Cheng Man ......................................................................................... 66.10
Lam Chi Chio .............................................................................................. 65.68
Hong I Man .................................................................................................. 65.08
Lou Koi Hong .............................................................................................. 64.93
Cheng I Ian .................................................................................................. 64.65
Wong Chi Kei .............................................................................................. 63.83
34.
35.
36.
37.
38.
Lou Sok Man ............................................................................................... 63.50
Ma Wai Seng ............................................................................................... 63.08
Wan Fai Kuan .............................................................................................. 62.95
Wong Wang Fai ........................................................................................... 62.63
Wong Cheok Pang ....................................................................................... 62.20
39.
40.
41.
42.
Cheong Kuong Fu ........................................................................................ 62.08
Kuok Kam Man ........................................................................................... 61.80
Chan Sok Teng ............................................................................................ 61.38
Chong Sa Sa ................................................................................................. 61.13
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
Ng Mei Fong ................................................................................................ 59.78
Chan A Chi .................................................................................................. 59.35
Che Oi Man.................................................................................................. 59.18
Ching Ka Lai ................................................................................................ 59.08
Ho Si Meng .................................................................................................. 58.85
Wong Kin Man ............................................................................................ 58.83
Lam Wai Meng ............................................................................................ 58.75
Che Wa Choi................................................................................................ 58.50
Carlos Morgado ........................................................................................... 58.45
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
Cheong Iat Peng ........................................................................................... 58.28
Chio Ho Wai ................................................................................................ 58.00
Wong Seng Hong ......................................................................................... 57.90
Lai Hon Fai .................................................................................................. 57.70
Ng Iok Chan ................................................................................................. 57.60
Wong Seng Man .......................................................................................... 57.45
Chong Pou Man ........................................................................................... 57.40
Lok Cheng Hou ............................................................................................ 57.25
Leong Iok Mei ............................................................................................. 57.05
61. Iao Chong Hou ............................................................................................. 57.00
62. Ng Iok Mui .................................................................................................. 56.65
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
Lai Chun Tim ............................................................................................... 56.30
Lam Ka Wai ................................................................................................. 56.20
Wong Si Meng ............................................................................................. 56.13
Lei Ian Nei ................................................................................................... 55.83
Yung Lai Shan ............................................................................................. 55.75
Un Heng Ian ................................................................................................. 55.68
Wong Wai Ian .............................................................................................. 55.60
70.
71.
72.
73.
74.
Chong Wai Wai ........................................................................................... 55.53
Lam Mei Fong ............................................................................................. 55.40
Un Chi Kit.................................................................................................... 55.23
Choi Sio Fong .............................................................................................. 55.18
Vong Chi Man ............................................................................................. 55.13
75.
76.
77.
78.
Wong Chong I.............................................................................................. 54.83
Ung Pui Si .................................................................................................... 54.78
Choi Io Hong ............................................................................................... 54.60
Kan Fong Io ................................................................................................. 54.55
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
Lai Lei Teng ................................................................................................ 54.30
Wong Seng Chon ......................................................................................... 54.15
Ng Fong Leng .............................................................................................. 53.85
Si Tou Ka Pou .............................................................................................. 53.80
Wu Him Seng .............................................................................................. 53.78
Pang Man Leng ............................................................................................ 53.58
Lo Sut In ...................................................................................................... 53.53
Tam Lao Ian ................................................................................................. 53.18
Wong Sio Ha................................................................................................ 53.00
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
Wong Man Han ............................................................................................ 52.88
Ian Hio Cheng .............................................................................................. 52.83
Lok Sin I ...................................................................................................... 52.73
Wong In Hong ............................................................................................. 52.68
Choi Cheng Pou ........................................................................................... 52.55
Wong Kin Nam ............................................................................................ 52.20
Ung U Hin.................................................................................................... 52.08
Lam Lai Mei ................................................................................................ 52.03
Wong Lai Man ............................................................................................. 51.83
97. Leung Sin Ian ............................................................................................... 51.80
98. Ip I Man ....................................................................................................... 51.68
99. Ieong Si Man................................................................................................ 51.33
100.Vu Chi Keong .............................................................................................. 51.28
101.Tou Si Ieng .................................................................................................. 50.93
102.Lo Weng Kam .............................................................................................. 50.80
103.Chou Hoi I ................................................................................................... 50.78
104.Chan Sio Kei ................................................................................................ 50.73
105.Leong Un San .............................................................................................. 50.58
106.Chu Kou Wang ............................................................................................ 50.53
107.Iek Chi Weng ............................................................................................... 50.40
108.Leong Lai Kuan ........................................................................................... 50.33
Observações:
a) Nos termos do n.º 9 do artigo 23.º do Regulamento Administrativo n.º
23/2011 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos
trabalhadores dos serviços públicos»:
227 candidatos excluídos por terem faltado à prova de conhecimentos;
b) Nos termos do n.º 9 do artigo 23.º do Regulamento Administrativo n.º
23/2011 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos
trabalhadores dos serviços públicos»:
13 candidatos excluídos por terem faltado à entrevista profissional;
c) Nos termos do n.º 9 do artigo 23.º e n.º 3 do artigo 25.º do Regulamento
Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção e formação para
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos»:
231 candidatos excluídos por terem desistido ou terem obtido classificação
inferior a cinquenta valores na prova de conhecimentos;
d) Nos termos do n.º 3 do artigo 25.º do Regulamento Administrativo n.º
23/2011 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos
trabalhadores dos serviços públicos»:
16 candidatos excluídos por terem obtido classificação média inferior a 50
valores na classificação final.
Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011
«Recrutamento, selecção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos
serviços públicos», os candidatos podem interpor recurso da presente lista, no prazo de
dez dias úteis, contados da data da sua publicação no Boletim Oficial da Região
Administrativa Especial de Macau, para a entidade que autorizou a abertura do
concurso.
(Homologada por despacho do Presidente do Tribunal de Ú ltima Instância, de 2 de
Dezembro de 2014).
Gabinete do Presidente do Tribunal de Ú ltima Instância, aos 2 de Dezembro de
2014.
Júri
Presidente
Tang Pou Kuok
Vogal
Vogal
Chan Iok Lin
Chan Soi Fong
Download

Lista classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de