Tir
tes
an
8
7
6
5
4
3
2
1
3.10
9
3.45
0.15
1.00
Vidro fixo
0.40
1.71
1.50
1.10
0.20
0.15
0.28
1.15
A
A
10 11 12 13 14 15 16 17 18
0.20
0.95
1.85
2.10
2.40
0.15
0.15
3.15
0.80
1.00
0.28
Maximar
Vidro fixo
Gaveta passa
documentos
Guarita
0.25
1.00
0.00
0.25
1.00
0.80
0.15
2.10
0.00
0.25
1.50
4.10
0.15
1.50
1.00
Planta
Guarita
0.25
3.15
0.15
0.15
Det. 01
0.30
ferro continuo
1.00
Subsolo 1
Maximar
Maximar
Det. 01
1.50
Maximar
0.33
3.00
0.15
0.15
Subsolo 2
Corte A
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
i=3%
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
B
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
caimento de i=3%
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
Vidro
Fixo
B
WBB
Constru
es
WBB Constru
es Eireli
R u a C a n d e l a r i a , 1 3 3 4 C e n t r o - I n d a i a t u b a / S P
Download

ic pdf