Simone Helen Drumond Ischkanian
Nome: _____________________________________________
DITAR AS
PALAVRAS:
LUXO
XIXI
LIXA
COXA
MEXE
XUXA
XALE
XOXÓ
LIXO
XAXÁ
ROXO
XI
ME
XU
LI
RO
XA
XE
XI
XO
XU
Simone Helen Drumond Ischkanian
Nome: _____________________________________________
DITAR AS
PALAVRAS:
LUXO
XIXI
LIXA
COXA
MEXE
XUXA
XALE
XOXÓ
LIXO
XAXÁ
ROXO
LU
XI
LI
CO
ME
XA
XE
XI
XO
XU
Simone Helen Drumond Ischkanian
Nome: _____________________________________________
DITAR AS
PALAVRAS:
LUXO
XIXI
LIXA
COXA
MEXE
XUXA
XALE
XOXÓ
LIXO
XAXÁ
ROXO
XU
XI
LI
CO
RO
XA
XE
XI
XO
XU
Simone Helen Drumond Ischkanian
Nome: _____________________________________________
DITAR AS
PALAVRAS:
LUXO
XIXI
LIXA
COXA
MEXE
XUXA
XALE
XOXÓ
LIXO
XAXÁ
ROXO
XU
XI
LI
CO
RO
XA
XE
XI
XO
XU
Simone Helen Drumond Ischkanian
Nome: _____________________________________________
DITAR AS
PALAVRAS:
LUXO
XIXI
LIXA
COXA
MEXE
XUXA
XALE
XOXÓ
LIXO
XAXÁ
ROXO
XU
XA
RO
LI
XA
XA
XE
XI
XO
XU
Simone Helen Drumond Ischkanian
Nome: _____________________________________________
DITAR AS
PALAVRAS:
LUXO
XIXI
LIXA
COXA
MEXE
XUXA
XALE
XOXÓ
LIXO
XAXÁ
ROXO
XI
XA
ME
LI
XA
XA
XE
XI
XO
XU
Simone Helen Drumond Ischkanian
Nome: _____________________________________________
DITAR AS
PALAVRAS:
LUXO
XIXI
LIXA
COXA
MEXE
XUXA
XALE
XOXÓ
LIXO
XAXÁ
ROXO
XI
CO
XU
LI
RO
XA
XE
XI
XO
XU
Download

BINGO LETRA X