triângulos
Congas e cabaça
clave
Cow bell
pandeiros
maracas
Tenor drum
Bongo/guiro
Xilofone
MAPA DE PALCO
bumbo
tímpano
Cx clara
block
pratos
Prato A2
trombones
trompetes
soprano
trompas
tenor
barítono
fagotes
tubas
clarone
Eufônios
contrafagote
alto
picolo
clar. alto
oboés
c.inglês
contrabaixos
requinta
piano
regente
flautas
clarinetas
Download

Mapa de Palco